divider suri yoga

FLY (first love yourself) - Yoga Festival
- Termeni si Condiții -

FLY (first love yourself) - Yoga Festival cover

Festivalul F.L.Y. (First Love Yourself – Yoga festival) (denumită în cele ce urmează “Festivalul”) este organizat de Suri Yoga Crafts&Sports HUB si YOGA hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA).

 1. Organizatorul Festivalului ‘ F.L.Y. – first love yourself ‘ sunt: Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana
 2. Am citit, am înțeles și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin Regulamentul Festivalului.
 3. Declar ca sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului si îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveste participarea mea la Festivalul FLY.
 4. Am luat la cunostinta ca participarea la Festivalul FLY poate fi solicitantă din punct de vedere fizic si psihic. Declar că sunt apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă fizică adecvată pentru a participa la un asemenea festival, cum este Festivalul de yoga FLY. Astfel, exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale ce ar putea apare pe parcursul desfășurării festivalului la care particip.
 5. Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (vezi site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, sectiunea REGULAMENTUL (UE) 2016/679), respectiv dreptul de acces la date, de la rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, in limitele prevederilor legale in vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Matei Basarab nr.92, Brasov, in atenţia reprezentantului legal sau la adresa de email suriyoga.studio@gmail.com.
 6. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, ori ca ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, în scris, în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre Suri Yoga Studio sau Yoga hOMe by Georgiana , la adresa studio@gmail.com sau g.sfetea@gmail.com
 7. Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA), asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane,care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra
 8. confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.
 9. Sunt de acord cu utilizarea de către Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA), precum şi de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing, in scopul promovarii evenimentelor organizate sau co-organizate de Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA). Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si vor fi in continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului, acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea. In cazul in care voi primi o copie a oricaruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fara a autoriza folosirea acestuia, in orice mod, de catre terte persoane.
 10. Sunt de acord ca Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA) să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA), în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Suri Yoga Sport&Crafts si Yoga hOMe by Georgiana (Sfetea Georgiana PFA);
 11. Sunt de acord să primesc mesaje informative şi promoţionale din partea organizatorilor şi partenerilor principali ai competiţiei.
 12. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de desfăşurarea evenimentului.
 13. Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.